Eesti Teatri Festival DRAAMA 2024
11.09.2021

Draamal esitleti Teatrielu 2020

Tartus Draama festivalil esitleti neljapäeval, 9. septembril 2021 aastaraamatut Teatrielu 2020 ning ühes sellega anti lühiülevaade eelmise aasta teatristatistikast.

Kui vaadata seda mõõnade ja muutuste aastat 2020 arvudes, siis peab esimese mahaarvamise tegema teatritegevuseks sobilike päevade väljaarvutamisega. Tegu oli liigaastaga, eriolukorra ja sellele järgnenud piirangute tõttu jääb alles 256 teatrikõlbulikku päeva, kuid ka nende puhul tuleb arvestada, et piirkonniti oli erisusi, Ida-Virumaal ja Harjumaal rohkem kui mujal. Piirkondlikud erinevused mõjutasid ka väljasõiduetendusi, sest arvestada tuli senisest rohkemate asjaoludega.

 

Lühidalt võib öelda, et Eesti teatrit õnnestus 2020. aastal vaatamas käia üle seitsmesaja tuhandel vaatajal (727 316), kokku õnnestus teatritel anda 4 785 etendust ja mängukavades oli kokku 539 lavastust, millest 166 lavastusel õnnestus esietenduda.

 

Meeldetuletuseks, et 2019. aastal, seni viimasel „tavapärasel“ aastal, külastas teatreid vaid veidi vähem inimesi kui Eesti rahvaarv kokku – seitsmel tuhandel etendusel (7,047) oli kokku 1,2 miljonit külastajat (1,273,303). Aastate võrdlus näitab, et 2020. aastal oli 25% vähem uuslavastusi, teatrid said anda 32% vähem etendusi ja külastused vähenesid 42,9%. Statistikas osalevate asutuste arv - 65, mis 2019. aastal oli läbi ajaloo kõrgeim, on 2020. aasta teatristatistikas on see ainus arv, mis on jäänud samaks.

 

Kui 256 teatripäeva puhul jätta välja saali täituvuse protsent – saame tulemuseks, et keskmiselt oli 2020. aastal valida 18,7 etenduse vahel päevas (pea sama oli see aastal 2019 - 19), ühel etendusel oli keskmiselt 152 vaatajat (so 32 vaatajat vähem kui aastal 2019) ja Eesti teatrisse tuli päevas keskmiselt 2 842 vaatajat (so 647 e 18,7% vähem, aastal 2019 oli neid 3 489).

 

Etenduste poolest kõige aktiivsem aeg oli augusti lõpust kuni novembri lõpuni. Päevas antavate etenduste arv, mis juulis oli keskmiselt 7 etendust päevas, kasvas septembriks 15–25 ja oktoobriks kuni 30 etenduseni. Kuid ka sel, aasta kõige intensiivsemal etendusteperioodil, jäid paljud etendused ära, sest keegi teatri töötajatest oli olnud lähikontaktne. Vajadusel suleti mõni teater ka nädalaks või paariks.

 

Olude keerukus ning etenduste ja külastuste langus kajastub professionaalse teatri omast palju selgemalt harrastusteatrite puhul: 57% vähem etendusi ja 66% vähem vaatajaid kui aastal 2019. Kolmandat korda on tabelisse jõudnud harrastusteatrite koondandmed ja rõõmusõnumina võib öelda, et nende aluseks on juba harrastusteatrite oma statistikakogumise baas, mis valmis 2020. aasta lõpul. Vaadeldaval aastal oli 41 harrastusteatri repertuaaris 103 lavastust, millest 49 olid uuslavastused, etendusi anti 382 ja külastusi kokku oli 13 691.

 

Riigi tegevustoetust, küll erinevas mahus, said 26 teatrit, neist 2 teatrit – Ilmarine ja Tuuleveski – said toetust regionaalsest programmist. Uute toetusesaajate hulka kuulsid ka eˉlektron ja Ekspeditsioon, kuid seda seoses teatri NO99 lõpetamise järel välja kuulutatud konkursiga. Vana Baskini Teater sai tegevustoetuse kohtulahendi tulemusel. Seoses kriisiabiga said toetusi ka Kellerteater jt ning kohtulahendiga Von Glehni Teater. Erinevas mahus munitsipaaltoetust said 7 erateatrit ja osa riigiteatreid.

Linna- ja riigiosalusega teatrite uuslavastuse arv langes 92lt 65le. Kuid riigi- ja erateatrite suhe jäi samaks: kogu repertuaari 539 lavastusest kuulus riigiteatritele 284 lavastust, mis on 52,7 % ja on jäänud varasemaga võrreldes samaks – 2019 oli see 51,5%.

 

Jätkuvalt olid enimkülastatud teatrid Estonia (81 675), Vanemuine (80 006) ja Eesti Draamateater (63 771). Eraetendusasutustest kogusid enim vaatajaid stand-up teater POINT (22 317), Thors Production (20 000) ja VAT Teater (16 548) ning ligi viisteist tuhat külastust kogus Vana Baskini Teater.

Igaks juhuks juhime tähelepanu, et külastuste arvudes ei ole veebikülastusi. Ülekandeid etendustelt või spetsiaalselt voogteatrina esitamiseks mõeldud etendusi andsid 8 teatrit 25 lavastusega, nad kogusid 45 310 vaatajat: Piip ja Tuut Teater 18 990, Kanuti Gildi SAAL 16 175, Kinoteater 5 754, eˉlektron 4082, Linnateater 1 783 jt.

 

Eesti teatrite panus laiemasse kultuuriellu oli ka 2020. aastal märkimisväärne. Planeeritud festivalidest toimusid küll muudetud kavaga, aga siiski 16. Ära jäid või lükkusid edasi 9 festivali: Jõhvi balletifestival, Saaremaa Ooperipäevad, Birgitta festival, A festival, NAKS, Tallinn Comedy Festival, Kuldne Mask, Tallinn Fringe, Talveöö Unenägu. Kui lisada teatrite etendustegevusele korraldatud festivalid, kontserdid, ballid, filmiõhtud, loengusarjad ja töötoad, siis toimus teatrite korraldamisel 7 062 kultuurisündmust 882 850 külastajale.

Eesti teatristatistika 2020. aasta andmed on avaldatud kogumikus Teatrielu 2020, mille teise osa moodustab kroonika. Lisaks statistilistele andmetele on seal avaldatud ka ülevaade teatriaastal toimunud sündmustest, ülevaated teatriorganisatsioonide tegevusest, festivalidest jmt

 

Täpsemad andmed on avaldatud Eesti Teatri Agentuuri statistikabaasis:

https://statistika.teater.ee/stat/main

 

Lisainfo:

Tiia Sippol

teatriinfo toimetaja

5343 2930

tiia@teater.ee

Eesti Teatri Agentuur