Eesti Teatri Festival DRAAMA 2023

Kõik loeb/The Reader

Liis Vares, +aave+ ja eˉlektron

Kõik loeb/The Reader foto
08.09.2021     kell 21.00
         veebis       (eesti keeles)
09.09.2021     kell 17.00
   veebis     (inglise keeles)

Ma loen. Jätan keha maha ja kaon, et korrakski oma üksiolemise ruumist väljuda ja saada kontakti. Kellega? Millega? “Ma olen pilk, ilma arvamuseta, hinnanguta, tunneteta.” (Olga Tokarczuk “Päeva maja, öö maja”). Ma liigun kolme ruumi vahel: mõtteruumi, virtuaalruumi ja füüsilise ruumi vahel. Olen neis kõigis korraga ja samas ei üheski ainult.

Antud online-teoses on esineja nähtamatu, kuid tema jäljed on nähtavad. Need jäljed on tähelepanekud ja sõnad, mis sünnivad kindlas füüsilises ruumis, kanduvad sealt digitaalsesse ruumi, sinu ette, kes sa oled, kus?

Etenduse vaatamise link:  https://elektron.art/

Lavastus: Liis Vares
Muusikaline kujundus: ✝aave✝
Tehniline teostus: Liis Vares, Taavet Jansen, e⁻lektron


Etendus kestab umbes 35 minutit