Eesti Teatri Festival DRAAMA 2023

Interdistsiplinaarne lavastustsükkel "Maastikud ja kehad"

Lavastuse loojad Daniel Kötter, Sarah Israel, Elisa Limberg (Saksamaa)

Interdistsiplinaarne lavastustsükkel
8. september   kell 17.00
Eesti Rahva Muuseum (Muuseumi tee 2)
9. september   kell 17.00
Eesti Rahva Muuseum (Muuseumi tee 2)
10. september  kell 14.00
Eesti Rahva Muuseum (Muuseumi tee 2)

Vesi ja koltaan
Põlevkivi

sarjast: ''Maastikud ja kehad”'

“Maastikud ja kehad” on 5-osaline lavastustsükkel, millest Tartus jõuab lavale 2 osa - “Vesi ja koltaan” ning “Põlevkivi”. Lavastustsükkel valmis kontseptsiooni autorite ja lavastajate Daniel Kötteri, Sarah Israeli ja Elisa Limbergi koostöös muusikute, etenduskunstnike, teoreetikute, teadlaste ning kohalike elanikega Indoneesias Lääne-Paapuas, Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Eestis Ida-Virumaal ning Saksamaal Leipzigi ja Ruhri piirkonnas

NB! Palume etendusele kohale tulla piletil näidatud ajaks! Publik saab etendusele sisse iga 10 minuti tagant 5-kaupa. Rännak 5-ses grupis läbi 12ne ruumi kestab kokku 1 tund ja 50 minutit.

Kõik etenduste külastajad on oodatud ka 10. septembril kell 17.30 ERM-s artist talk´ile, kus vestlevad Daniel Kötter ja Performa Borealise rahvusvaheline kuraator Thomas Frank, modereerib teatrikriitik Madli Pesti.

Etendus on inglise ja saksa keeles.

Installatsioon “Põlevkivi” Eesti Rahva Muuseumis kõigile avatud!

8.-9. september: 15:00 - 23:30
10. september: 12:30 - 23:30

Põlevkivi kontsert feat. KEETAI:
10. september 21:30


Performance “Vesi ja koltaan”

8.-9. september algusajad:
17:00 - 17:50 // sisenemine 5-liikmelistes gruppides iga 10 minuti järel
19:00 - 20:50 // sisenemine 5-liikmelistes gruppides iga 10 minuti järel
10. september algusajad:
14:00 - 15:50 // sisenemine 5-liikmelistes gruppides iga 10 minuti järel
17:30 - 19:20 // sisenemine 5-liikmelistes gruppides iga 10 minuti järel

Etenduse pikkus 1.50

“Vesi ja koltaan”

“Vesi” (“Maastikud ja kehad” #3). Pärast söekavanduste sulgemist Ruhri piirkonnas seistakse silmitsi tõsise keskkonnaalase probleemiga - endistest kaevandustest tuleb pidevalt vett välja pumbata, vastasel korral mattub kogu regioon vee alla. Teisalt on endistesse kaevandustesse imbuvat põhjavett kasutatud keskkonna ümberkujundamiseks. Näiteks tuuakse uuselamurajoonid Phoenixi kunstjärve ümber, kus resideeruvad eelkõige jõukad sakslased. Küsimus seisneb selles, kas selline kunstlikult tekitatud elukeskkond on jätkusuutlik, või muudab keskkonna hoopis vaesemaks ja n.ö. monokultuurseks.

“Koltaan” (“Maastikud ja kehad” #4) uurib koltaani kaevandamise sotsiaal-majanduslikke tagajärgi Kongo Rahvavabariigis, kus on palju väikseid käsitöönduslikke kaevandusi, kus töökorraldus on täiesti reguleerimata. Kaevandustes töötavad sageli naised olematu tasu eest ning tervise kahjustamise hinnaga. Tegemist on moraalse dilemmaga - nendes väikestes kaevandustes tehakse sisuliselt orjatööd kaevandamaks koltaani, mis on globaalse elektroonikatööstuse jaoks asendamatu maavara.

Laval on suletud konteinerid, mis koosnevad 12 individuaalsest ruumielemendist. Suletud ruum sekundeerib lavastuse temaatikale - käsitletakse ju maa-alust kaevandamist. Samas luuakse konteinerites ka intiimsem korterilaadne atmosfäär, kus liigutakse toast tuppa, kus igas toas on ootamas midagi põnevat. Kõigis konteinerites toimub 10 minuti vältel performatiivne tegevus. Konteinereid läbivad korraga 5-liikmelised grupid 10-minutise intervalliga. 6 ruumis näevad vaatajad läbi VR-prillide 360° filme. Ülejäänud konteinerites toimuvad performance´id. Vaataja jaoks on tegemist omapärase, informatiivse ja samas sensoorse elamusega.

“Põlevkivi” (“Maastikud ja kehad” #5)”

käsitleb põlevkivitööstusega seotud problemaatikat Ida-Virumaal. “Põlevkivi” ühendab endas installatsiooni, dokumentaalfilmi ja live-kontserdi industriaalrockbändi KEETAI esituses ning inkorporeerib lavastusse intervjuud Ida-Virumaa piirkonna erinevate elualade esindajatega, millega on võimalik tutvuda installatsiooni külastades. Kõigil etendusele pileti ostnutel on võimalik kuulata ansambli KEETAI kontserti, mis toimub 10.septembril kell 21.30 Eesti Rahva Muuseumis.


Muusika: KEETAI | Film: Daniel Kötter | Lavakujundus: Elisa Limberg I Dramaturgia: Anna Ptak | Helikujundus Filmi- ja Tehnikadirektor: Martin Recker ja Paul Hauptmeier | Filmi värvikorrektsioon: wave-line GmbH Berlin | Eesti produktsioon: Tiiu Tamm/Priit Orav | Eesti helisalvestus: Rein Fuks, Tanel Kadalipp | Tõlge: Anastassia Kolessova, Anna-Maria Kolessova | Produktsioon: ehrliche arbeit – vabakutseline kultuuribüroo. 

Erilised tänusõnad: Anu Printsman, Kristiina Reidolv, Inga Koppel, Madli Pesti, Aleksei Ivanov

Toetavad Fonds Darstellende Künste ning Föderaalvalitsuse kultuuri- ja meediavolinik. Lisaks toetavad ka Tartu Loomemajanduskeskus, Tartu Linnavalitsus, Goethe Instituut Eesti, Briti Nõukogu ja Performa Borealis Festival.