Eesti Teatri Festival DRAAMA 2024

Etenduskunstide uurimismeetodite e-õpiku esitlus

Etenduskunstide uurimismeetodite e-õpiku esitlus foto
10. september  kell 14.00
Tartu Uus Teater TASUTA
10. septembril esitletakse Draama festivalil kõrgkoolidele suunatud e-õpikut "Etenduskunstide uurimismeetodid", autoriteks Anneli Saro, Riina Oruaas, Madli Pesti, Luule Epner ja Hedi-Liis Toome. See e-õpik on eelkõige käsiraamat, mis tutvustab iga uurimissuuna mõjukamaid autoreid, teooriaid, termineid ja uurimismeetodeid, annab juhiseid nende meetodite kasutamiseks ning esitab katkendeid töödest, kus neid meetodeid on kasutatud. Õpiku peamise sihtrühmana pidasid autorid silmas just etenduskunste õppivaid üliõpilasi, kes peavad läbi viima erinevat tüüpi uurimusi. Kuna õpikus käsitletakse ka loomingut ja teoreetilist analüüsi ühendavat loovuurimuse distsipliini, siis saab sellele toetuda ka loomingulises töös.
Õpikut tutvustavad Anneli Saro, Madli Pesti, Riina Oruaas ja Hedi-Liis Toome.