Eesti Teatri Festival DRAAMA 2023

Raamatuesitlus: KOREOGRAAFIRAAMAT

Sõltumatu Tantsu Lava

Raamatuesitlus: KOREOGRAAFIRAAMAT foto
11. septembril 15:00
ERMi B-poole kohvikus

„Koreograafiraamatu“ väljaandja on Sõltumatu Tantsu Lava.

Eesti esimesse „Koreograafiraamatusse“ on koondatud 14 intervjuud Eesti kaasaegse tantsu koreograafidega. Kuidas ja millega töötab tantsukunstnik, millised on tema töövahendid, millega ta publikuni tahab jõuda? Kuidas töötavad tantsukunstnikud väljaspool lavastusprojekte, milline on nende praktika ja kontseptuaalne pinnas, millelt publikuga dialoogi astuda?

Raamatu koostaja Marie Pullerits: „Valmiv intervjuukogumik püüab tuua tantsukunsti publikule lähemale, tutvustades, milliste küsimuste ja vahenditega tantsukunstnikud käesoleval hetkel töötavad. See on sissevaade 14 praegu tegutseva tantsukunstniku loometöö spetsiifikasse ja praktikasse, väärtustades ka tööd, mis toimub väljaspool selge tulemiga lavastusprotsesse. Kogumik avab eesti kaasaegsete tantsukunstnike keha ja kehalisuse tähenduse ning mõtestamise viise, aga võimaldab tutvuda ka nende praeguste töömeetodite, loominguliste küsimuste ning arusaamadega liikumisuurimusest. Intervjueeritavad koreograafid kuuluvad erinevatesse põlvkondadesse, et kaardistada kehatöö tähendust erisuguse vormi ja kontseptuaalse fookusega tegutsevate kunstnike seas.“