Eesti Teatri Festival DRAAMA 2022

Interdistsiplinaarne lavastustsükkel "Maastikud ja kehad"
Lavastuse loojad Daniel Kötter, Sarah Israel, Elisa Limberg (Saksamaa)

OSTA PILET!

Rahvusvahelise etenduskunstide festivali Performa Borealis ning Draama 2022 koostöös jõuab septembris publikuni saksa lavastaja ja filmirežissööri Daniel Kötteri lavastus “Maastikud ja kehad”. Tegemist on immersiivse installatsiooni ja performance’iga, mis on pühendatud globaalse kaevandamise poliitilistele, sotsiaalsetele ja ökoloogilistele tagajärgedele ning sellega seonduvale problemaatikale.

“Maastikud ja kehad” on 5-osaline lavastustsükkel, millest Tartus jõuab lavale 3 osa - “Vesi ja koltaan” ning “Põlevkivi”. Lavastustsükkel valmis kontseptsiooni autorite ja lavastajate Kötter/Israel/Limber koostöös muusikute, etenduskunstnike, teoreetikute, teadlaste ning kohalike elanikega Indoneesias Lääne-Paapuas, Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Eestis Ida-Virumaal ning Saksamaal Leipzigi ja Ruhri piirkonnas.

“Vesi ja koltaan”

“Vesi” (“Maastikud ja kehad” #3). Pärast söekavanduste sulgemist Ruhri piirkonnas seistakse silmitsi tõsise keskkonnaalase probleemiga - endistest kaevandustest tuleb pidevalt vett välja pumbata, vastasel korral mattub kogu regioon vee alla. Teisalt on endistesse kaevandustesse imbuvat põhjavett kasutatud keskkonna ümberkujundamiseks. Näiteks tuuakse uuselamurajoonid Phoenixi kunstjärve ümber, kus resideeruvad eelkõige jõukad sakslased. Küsimus seisneb selles, kas selline kunstlikult tekitatud elukeskkond on jätkusuutlik, või muudab keskkonna hoopis vaesemaks ja n.ö. monokultuurseks.

“Koltaan” (“Maastikud ja kehad” #4) uurib koltaani kaevandamise sotsiaal-majanduslikke tagajärgi Kongo Rahvavabariigis, kus on palju väikseid käsitöönduslikke kaevandusi, kus töökorraldus on täiesti reguleerimata. Kaevandustes töötavad sageli naised olematu tasu eest ning tervise kahjustamise hinnaga. Tegemist on moraalse dilemmaga - nendes väikestes kaevandustes tehakse sisuliselt orjatööd kaevandamaks koltaani, mis on globaalse elektroonikatööstuse jaoks asendamatu maavara.

Laval on suletud konteinerid, mis koosnevad 12 individuaalsest ruumielemendist. Suletud ruum sekundeerib lavastuse temaatikale - käsitletakse ju maa-alust kaevandamist. Samas luuakse konteinerites ka intiimsem korterilaadne atmosfäär, kus liigutakse toast tuppa, kus igas toas on ootamas midagi põnevat. Kõigis konteinerites toimub 10 minuti vältel performatiivne tegevus. Konteinereid läbivad korraga 5-liikmelised grupid 10-minutise intervalliga. 6 ruumis näevad vaatajad läbi VR-prillide 360° filme. Ülejäänud konteinerites toimuvad performance´id. Vaataja jaoks on tegemist omapärase, informatiivse ja samas sensoorse elamusega.

“Põlevkivi” (“Maastikud ja kehad” #5)”

käsitleb põlevkivitööstusega seotud problemaatikat Ida-Virumaal. “Põlevkivi” ühendab endas installatsiooni, dokumentaalfilmi ja live-kontserdi industriaalrockbändi KEETAI esituses ning inkorporeerib lavastusse intervjuud Ida-Virumaa piirkonna erinevate elualade esindajatega, millega on võimalik tutvuda installatsiooni külastades. Kõigil etendusele pileti ostnutel on võimalik kuulata ansambli KEETAI kontserti, mis toimub 10.septembril kell 21.30 Eesti Rahva Muuseumis.

Kontseptsiooni autorid ja lavastajad: Daniel Kötter, Sarah Israel, Elisa Limberg (Saksamaa)
360° film: Daniel Kötter

Lavakujundus: Elisa Limberg
Dramaturg: Sarah Israel
Heli: Marcin Lenarczyk
Produktsioon: ehrliche arbeit — freies Kulturbüro 

Etendus kestab 1 tund ja 48 minutit.

Etendused toimuvad:

8. september kell:
17.00
17.30 
19.00 
19.30 
20.00 
20.30

9. september kell:
17.00 
17.30 
19.00 
19.30 
20.00 
20.30 

10. september kell:
14.00 
14.30 
15.00 
15.30 
17.30 
18.00 
18.30 
19.00 
Rahvusvaheline etenduskunstide festival PERFORMA BOREALIS

Performa Borealis on rahvusvaheline etenduskunstide festival, mis kuulub Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi.

Festival toimub erinevates Tartu etendusasutustes, samuti leitud kohtades ja linnaruumis. Performa Borealis toimub koostöös Eesti teatri festivaliga DRAAMA ja täiendab seda rahvusvahelise programmiga. Performa Borealise pilootfestival toimub 2022. aastal ja põhifestival 2024. aastal.

Performa Borealise pilootfestival toimub 8., 9. ja 10. septembril 2022. aastal, kui Eesti Rahva Muuseumis etendub 3 osa saksa lavastaja ja dokumentaalfilmide režissööri Daniel Kötteri 5-osalisest globaalse kaevandamise mõjudest rääkivast lavastustsüklist “Maastikud ja kehad”. Interdistsiplinaarne lavastus, mis koosneb installatsioonist, 360° VR filmist, dokumentaalfilmist ja live-kontserdist industriaalrocki viljeleva bändi KEETAI esituses, on heaks näiteks interdistsiplinaarsest suunast, mis iseloomustab Performa Borealise põhifestivali kunstilist programmi.

Kaasaegsete etenduskunstide festivali Performa Borealise teemaks on sotsiaalselt vastutustundlik ja keskkonnateadlik teater ning see on pühendatud ühiskonnas oluliste teemade kajastamisele, millega inimkond silmitsi seisab. Teisalt on festivali eesmärgiks tugevdada kogukondlikke sidemeid ja leida üles see positiivne ühisosa, mis seob erinevaid indiviide ja elanike gruppe.

Festivali programm hõlmab kaasaegsete etenduskunstide kogu spektrit alates sõna- ja tantsuteatrist kuni visuaal- ja objektiteatri, dokumentaal- ja kogukonnateatri ning kaasaegse tsirkuseni.

2024. aastal toimub ka Performa Borealise alamprogramm “Shooting Stars in the Performing Arts”, kus üheks partneriks on Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia oma rahvusvahelise füüsilise teatri magistriprogrammiga kaasaegsete etenduskunstide professori Jüri Naela juhendamisel. Eesmärgiks on avastada uusi rahvusvahelisi talente ja anda neile väljund oma kunstilise potentsiaali tutvustamiseks. Koostöö raames toimuvad meistriklassid, showingud, töötoad, seminarid ja loengud ning valmivad kaasproduktsioonid.

Performa Borealise festivali peakorraldajad on Kristiina Reidolv ja Inga Koppel ning rahvusvaheline kuraator Thomas Frank (Saksamaa). 

Kontaktid:

  • Kristiina Reidolv: +372 5525258, reidolf@gmail.com
  • Inga Koppel: +372 5039971, inga.koppel@gmail.com

Daniel Kötter

Daniel Kötter on saksa filmirežissöör ja teatri-, sealhulgas muusikateatri lavastaja. Oma loomingus ühendab ta erinevaid meediume kombineerides eksperimentaal- ja dokumentaalfilmi keelt performatiivsete elementidega. Kötteri töid on presenteeritud paljudel rahvusvahelistel filmi- ja videokunsti festivalidel, kunstigaleriides, teatrites ja kontserdisaalides üle kogu maailma.

Alates 2008. aastast on Kötter teinud koostööd tuntud saksa helilooja Hannes Seidliga, kellega koos on loodud mitmeid muusikateatri lavastusi nagu näiteks “Freizeitspektakel“, triloogia “Ökonomien des Handelns - KREDIT, RECHT, LIEBE”, samuti installatsioone, lühifilme ja raadioteatri lavastusi.

Samuti vedas Kötter mitmest osast koosnevat kunstiprojekti “State-theatre”, kus vaatluse all oli teatrietenduste esitamine uutes ebakonventsionaalsetes kohtades olukorras, kus spetsiaalselt ehitatud teatrihooned on kaotanud oma esialgse funktsiooni ja tähtsuse. Projekt koosnes kuuest juhtumiuuringust Lagoses, Teheranis, Berliinis, Detroidis, Beirutis ja Mönchengladbachis.

Daniel Kötter on mitmete dokumentaalfilmide autor, kusjuures märkimisväärne on algmaterjali valikul Kötteri globaalne haare ja soov mõista laiemaid protsesse. Näiteks aastal 2013 valmis Kötteril ambitsioonikas filmiprojekt “KATALOG”, mis hõlmas 13 Vahemereäärset riiki.

Kötteril huvi Aafrika kontinendi vastu on teda viinud ikka ja jälle erinevatesse riikidesse kogumaks inspiratsiooni ja teadmisi oma uute filmiprojektide jaoks.

Aastatel 2014-2018 valmis koostöös kuraator Jochen Beckeriga (metroZones) näitus ja dokumentaalfilm “CHINAAFRIKA. Under Construction”, 2017-20 valmis Kötteril dokumentaalfilmide triloogia “Hashti Tehran” (2017), “Desert View” (2018) ning “Rift Finfinnee” (2020), kus olid vaatluse all perifeersed linnaosad Theranis, Kairos ja Addis Ababas, kusjuures “Hashti Tehran” võitis Saksamaa lühifilmide konkursil eriauhinna.

Viimati valmis Daniel Kötteril koostöös dramaturg Sarah Israeli ja lavakunstnik Elisa Limbergiga 5-osaline lavastustsükkel “Maastikud ja kehad” globaalse kaevandamise sotsiaalmajanduslikest ja keskkonnaalastest mõjudest Saksamaal, Lääne-Paapua provintsis Indoneesias, Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Eestis.

Rohkem infot: 

www.danielkoetter.de
www.state-theatre.de
http://katalog.danielkoetter.de


Industriaalrockbändi KEETAI kontsert


10. septembril kell 21.30 Eesti Rahva Muuseumis
OSTA PILET!

KEETAI on elektroonilise alternatiivmuusika bänd.
Kontsert on osa saksa lavastaja Daniel Kötteri interdistsiplinaarsest lavastusest "Maastikud ja kehad" (5. osa "Põlevkivi").
"Maastikud ja kehad" etendub Eesti Rahva Muuseumis 8., 9. ja 10. septembril etenduskunstide festivalil Performa Borealis.