Eesti Teatri Festival DRAAMA 2020
Näitus
VÄIKE SVIITRISSE PEITUMISE ÕPETUS
TÜ Viljandi Kultuuriakadeema visuaaltehnoloogide kursuse fotonäitus


Vanemuise väikse maja fuajees alates 3. septembrist

Näitusele eelnenud õppeprotsessi kirjeldab fotokursuse juhendaja, Tartu Kõrgema Kunstikooli meediaosakonna õppejõud Andrus Kannel: „2017. aasta sügisel toimunud fotokursuse eesmärk oli suunata tudengid loovalt kaamerat kasutama. Kui igapäevaelus oleme harjunud kasutama eelkõige fotograafia reprodutseerivat funktsiooni, et jäädvustada seda või teist sündmust, inimest, nähtust või asja, siis sellel kursusel eeldasime, et fotokaamera võimaldab rohkemat kui skänner. Et kõik fotod ei pea olema justkui viisakalt kauguselt võetud reprod millestki, mis seal kuskil oli või toimus. Kursuse miinimumeesmärk oli mõista tehnilist protsessi: ava, säriaeg, iso ja sealt juba edasi luua fotosid, mis on kunstilised eneseväljendused.“

Juhendaja püüdis kursusest luua omalaadse labori, kus eksimine on võimalik ja lubatud. Lähtuti eeldusest, et loovus sünnib avastades ja leiutades. Kui kaamera oleks muusikainstrument, siis millised oleksid selle klahvid, keeled ja noodid?
Näitusele pääsesid pildid, mis juhendaja hinnangul moodustavad, hoolimata teemade kirevusest, omapärase terviku, võimendades üksteist, on huvitavad „laborist” väljapoole jääjatele ja iseloomustavad hästi kursuse vaimu.