Eesti Teatri Festival DRAAMA 2020
Näitus
SISSEVAADE

Teatrite loovtehniliste töötajate näitusAlates 3. septembrist Vanemuise väikse maja fuajees

Iga Eesti elaniku kohta käiakse aastas keskmiselt üks kord teatris. Võimalusi on palju, Eesti Teatri Agentuur pakub etendusi andvate organisatsioonide arvuks üle viiekümne. Aastal 2017 anti enam kui 6700 etendust.


Lavastus, mida vaatama minnakse, valitakse välja kas sõbralt saadud soovituse, lavastuse kohta ilmunud arvustuse või teatri kodulehel pakutud kirjelduse põhjal. Enamasti on lavastuse tutvustuses ära nimetatud näidendi autor, tegijatena lavastaja ja näitlejad. Mõnikord on juurde märgitud ka lavastuskunstnik, kostüümikunstnik, valguskujundaja, videokujundaja ja helikujundaja.

Soovime näituse külastajatele näidata, et lavastust ettevalmistav ja teenindav meeskond ning lavastuse loomise töömaht on märksa suuremad, kui tavavaataja seda etenduse toimumise ajal või lavastust tutvustavate tekstide põhjal hoomab. Fookusesse on asetatud see osa teatritöötajatest, kes reeglina etenduse publikule nähtamatuna lava taga/all/kõrval/kohal askeldavad, muutes nähtavaks lavastuse loomingulise meeskonna väljamõeldud maailma ja hoides seda igaõhtuselt toimimas.

Sobiv sündmus, mille näitel teatritehniliste töötajate osalust lavastuse loomeprotsessis püüame visualiseerida, on EV100 lavastused Eesti teatrites. Iga sündmuse tutvustamiseks on loodud stend, millel on lavastuse sisu kirjeldav tekst, pildimaterjal lavastuse sünnist tehniliselt poolelt ning fotod lavastusest. Lisatud on lavastuse väljatoomisel osalenud teatrite ettevalmistavate ja teenindavate tehniliste töötajate nimekiri ning erinevate erialade tehniliste töötajate põgus kirjeldus lavastusprotsessist.

Näituse kujundas Silver Vahtre.