Eesti Teatri Festival DRAAMA 2020

Balti riikide tihe teatrialane koostöö on pika ajalooga. Juba sügaval nõukogude ajal kohtusid teatriinimesed kolmest riigist, et näidata Balti Teatrikevade festivalil üksteisele oma parimaid lavastusi. Riigikorrad on vahetunud ning korralduses on olnud pikemaid ja lühemaid pause. Festivali nimi ja ka kohtumiste olemus on aastate jooksul muutunud, kuid soov lähinaabrite teatrieluga süvitsi kursis olla on säilinud.

Alates 2015. aastast toimub Balti Teatri Foorum igal aastal erinevas Balti riigis, festivalil näidatakse ainult korraldava maa lavastusi ning teiste maade kuni 15-liikmelised delegatsioonid sõidavad kohapeale neid vaatama. Esimene uue formaadi järgi toimunud festival leidis aset 2015. a Tartus. 2016. a toimus festival Kaunases, 2017. a Riias ning 2018. aastal uuesti Tartus. Festivali eesmärkideks on Balti riikide rahvusdramaturgiate tutvustamine, tõlkijate ja teatrite vaheliste kontaktide arendamine ning võimaluste loomine üksteise näidendite vastastikuseks lavastamiseks.

Eestis toimub festival koostöös Draama festivaliga ning koondab sel aastal kokku kõigile väliskülalistele suunatud programmi. Etenduste põhiprogrammis on Eesti Vabariigi 100. juubeliks tehtud „Sajandi loo“ lavastused, mis saavad festivaliks ingliskeelse tõlke. Eesti, Läti ja Leedu uuema näitekirjanduse võtab luubi alla 8. septembril koostöös Tartu Ülikooli teatriteaduse õppetooliga toimuv rahvusvaheline konverents. Teatriuurijate ja -kriitikute ühenduse eestvedamisel toimuvad festivalipäevade hilistel hommikutel lavastusi ja teatritegijaid tutvustavad ingliskeelsed kohtumised. Kõik väliskülalised on oodatud osalema festivali klubiõhtutel ning saama täie hooga osa üle Tartu linna nädal aega kestvast teatripeost.

Balti Foorumi korraldajaks Draama festivali kõrval on Eesti Teatri Agentuur. Agentuur vahendab teatrivaldkonda puudutavaid autoriõigusi, edendab eesti näitekirjandust, koondab ja edastab teatriinfot, tutvustab Eesti teatrit välismaal ning kogub ja publitseerib Eesti teatristatistikat. Samuti on agentuur näidendivõistluste ja showcase-festivali draamamaa.weekend korraldaja.

Agentuuri head partnerid Balti Foorumi läbiviimisel on lisaks Eesti Teatri Festivali sihtasutusele kultuuriministeerium, Tartu Ülikooli teatriteaduse õppetool, Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendus ning Kultuurkapital. Suur tänu delegatsioonide juhtidele Ieva Rodiņale ja Dita Jonītele Lätist ning Rugile Pukstytele Leedust.