Eesti Teatri Festival DRAAMA 2020
Väliskülaliste olulisusest Eesti Teatri Festivalil DRAAMA 2016

Kuigi Eesti Teatri Festival on suunatud Eesti publikule, on see välisvaatlejatele ainus võimalus vaadata Eesti teatrit nii, nagu meie seda näeme. DRAAMA festival ei ole orienteeritud teatriekspordi võimalustele, me ei eelda välismaalt festivalikutseid ega koostööpakkumisi, kuigi - kui nad tulevad, on kena! Siis oleme õigel teel.

Kutsutud väliskülaliste eesmärk on vaadata Eesti teatrit ning selle üle mõtelda, kohtuda Eesti teatriuurijate ja teatriinimestega ning anda festivali-järgselt tagasisidet oma kogemusest ja nägemusest seoses Eesti teatriga.

See on hinnatud kõrvalpilk, mida me ise oma teatrile ei saa anda. Mitmed külalistest on pea kümneaastase DRAAMA-kogemusega või rohkem, mistõttu oskavad Eesti teatrit vaadata ka ilma sünkroontõlketa, seda konteksti panna, selle arenguid ja tendentse märgata ning võrrelda oma vaatamiskogemustega. Pakkusime pikaaegsetele külalistele võimalust kutsuda festivalile kaasa kolleeg, kellega seda kogemust jagada.

Festivali alguses kohtuvad külalised Eesti teatriuurijate Madis Kolgi, Riina Oruaasa, Deivi Tuppitsa ja Katre Väliga, kes avavad käesoleva festivalilavastuste konteksti, Eesti teatri aastaauhindade valikupõhimõtteid ning Eesti teatrit üleüldse. Festivali lõpus on võimalik külalistel endal vahetada teatriuurijatega mõtteid, esitada juurde küsimusi, anda vastuseid. Võimalusel liituvad kohtumisega ka Eesti teatripraktikud, kellelt külalised sooviksid vaatamiskogemuse põhjal midagi juurde küsida või öelda.

Festivalijärgselt avaldame väliskülaliste tagasisideme Eesti teatrist.

Külaliste festivalilviibimist aitavad korraldada Eesti Teatri Agentuur ja Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendus.