Eesti Teatri Festival Draama 2014. Kohaloleku kunst.

Teatrirühmitus Frank
Fernando Pessoa "Merimees"

1.09/21:00-22:00/Genialistide Klubis

Tõlkija Anneli Tuulik 
Lavastaja Mirko Rajas 

Kostüümikunstnik Kristiina-Hortensia Port 
Valguskunstnik Oliver Kulpsoo 
Helilooja ja muusikaline kujundaja Ekke Västrik 
Projektijuht Ave Habakuk 
Näitlejad Anna Kristin Peterson, Kristiina-Hortensia Port, Katri Pekri, Tarmo Song 

Teatrirühmituse Frank „Merimees” on lavastus-katsetus, mis vaatleb poeetilise teatri laadis neid kaht päeva, mil Fernando Pessoa kirjutas oma näitemängu „Merimees”. Kuidas kuulas, kuidas mõjutas kirjanik omaloodud kujusid ning kuidas kuulasid ja mõjutasid kujud kirjanikku ennast – neile küsimustele oleme rajanud oma lavamaailma.

Lavastus „Merimees” keskendub esmajoones tegelaste siseelule ning hinges maalitavatele kujutluspiltidele – selle teenistuses on nii näitlejate mäng, lavastuse visuaalne külg kui ka helilooja käe all kohapeal sündivad muusikalised fragmendid.

Lavastusega kutsume vaatajaid pöörduma suure luuletaja ja filosoofi Fernando Pessoa loomingu ja tema ainukese näitemängu poole, et vaadata hetkeks ka oma elu ja tegemisi seal esitatud küsimuste valguses ning anda neile küsimustele kujutlusmaailmade loomise ja reaalsuses elamise vahekorra kohta iseoma vastused.

Teatrirühmitus Frank

OSTA PILET!


Teatrirühmitusest Frank

Teatrirühmitus Frank on loodud soovist ja vajadusest tegeleda loominguga ka väljaspool institutsionaalseid süsteeme ja varem sissetöötatud struktuure. Rühmituse liikmed tahavad oma tegemistes pöörduda kunstilise eneseväljenduse puhaste lätete juurde, pidades oluliseks ausust, avatust, loomerõõmu, pühendumist, usalduslikkust ning – mis kõige tähtsam – armastust loomingu ja puudutatavate teemade vastu. Neid väärtusi silmas pidades püütakse eksperimenteerimise kaudu jõuda välja sobiva süsteemi ja selgelt määratletud struktuurini.

Franki liikmeid ühendab kirg teatrikunsti eri vormide, sõna-, nuku- ja visuaalteatri vastu. Samas huvitutakse ka kujutavast kunstist, muusikast ja kirjandusest. Oma ettevõtmistes otsib teatrirühmitus Frank võimalusi nende väljendusvahendite orgaaniliseks ühendamiseks.

Teatrirühmitus Frank korraldab vastavalt iga projekti iseloomule ja eesmärgile kokkusaamisi eri tasandeil: kunstialasid põimitakse sidusatesse tervikteostesse, aegumatu klassika inspireerib värsket originaalloomingut, kogenud professionaalid tegutsevad koos ärksate alustajatega… Kuid selline lõimimine ei tähenda Franki jaoks alaspetsiifilistest täiustaotlustest lahtiütlemist ega osalejate isikupära tasalülitamist. Kahe maailmanägemise kohtumine viib kolmanda, just loodavale teosele ainuomase lähenemisviisi leidmiseni. Loominguliste võimaluste ja võimete pidev avardamine toimub iseendaks jäädes, uue avastamisel ja omaksvõtmisel seniseid väärtuseid hülgamata. Piirid nihkuvad, aga tuumale jäädakse truuks.

Teatrirühmituse tegevuses väärtustatakse vabadust, otsingujulgust ja katsetamisindu. Valmisolek uue ja üllatava kogemiseks on alus, et kunst võiks puudutada nii tegijate kui vaatajate vaimu ja hinge. Samas on oluline alustada iga eksperimenti selge pealisülesandega, et nii sihi saavutamine, valitud teelt eksimine kui uue raja avastamine võiksid olla viljakad ja arendavad sündmused.

Teatrirühmitusse Frank kuuluvad erineva tausta, huvide ja erialaga inimesed, keda seob soov koostöövormis jätkata oma loomingulise silmaringi avardamist ja enesearendamist. Frank on loodud viimaks ellu rühmituse liikmete ideid, mis vajavad vaba ja usalduslikku keskkonda, et teostuda unistatud ja kavandatud mahus. Samal ajal on teatrirühmitus väga avatud koostööks erinevate inimeste ja institutsioonidega ning loodab oma tegemistesse kaasata sarnaste tõekspidamistega omanäolisi isiksusi. Teatrirühmitus Frank on valmis aitama teostada loomingulisi kohtumisi ärgitavaid ideid, mis pärinevad kaasamõtlejailt väljaspoolt rühmitust. Seega võivad kõik huvitujad alati Franki liikmete poole pöörduda, et oma kavatsusi jagada ja nende elluviimiseks tuge leida.

Teatrirühmitusse Frank kuuluvad Mirko Rajas, Ekke Västrik, Katariina Tamm, Kalju Karl Kivi, Ave Habakuk, Priit Põldma ja Evert Saar.