Eesti Teatri Festival Draama 2014. Kohaloleku kunst.

Teatrielu 2013 esitlus

2. septembril kell 16.00 Festivali Klubis

Teatrielu 2013  aluseks on lai, põhiolemuselt hermeneutiline definitsioon, kus teatrit mõistetakse üksteist toetavate pikaajaliste ja omavahel lõimunud protsesside süsteemina. Käesolevas kogumikus on eesmärgiks tuua esile tuua tendentse, mis toimivad lavastuste taga ja ümber nii ühiskondlikus kui ka valdkonnasiseses plaanis, olgu selleks teatri funktsioon identiteedi loomises, autoriõigused, tehnika mõju teatri arengule, teatri retseptsioon või majanduslik surve. See kõik  mõjutab kaasaja teatripilti ja ning nende teemade avamine, mida  Teatrielu  kui pikemat perioodi kokkuvõtva formaat võimaldab, annab loodetavasti uusi võimalusi teatri nähtavaima osa   lavastuste   tõlgendamiseks.

Teatrielu 2013  autoriteks on Anneli Saro, Laura Gröndhal, Rait Avestik, Ruth Alaküla, Andres Laasik, Auri Jürna, Ott Karulin, Heili Einasto, Monika Larini, Roland Leesment, Enn Siimer, Laur Kaunissaare, Kerttu Männiste, Berk Vaher, Piret Verte, läbi vestlusringi saavad raamatus sõna veel Liisa Hirsch, Ardo Ran Varres, Ivar Põllu.

Teist aastat ilmub  Teatrielus  ka Eesti Teatri Agentuuri koostatud Eesti teatrite statistika.
Esitlus on tasuta, müüakse raamatu trükisooje eksemplare.

Koostajad: Hedi-Liis Toome, Liina Unt
Kujundaja: Kersti Tormis
Keeletoimetaja: Mari Tuuling
Väljaandja: Eesti Teatriliit