Eesti Teatri Festival Draama 2014. Kohaloleku kunst.

Lavastaja Mladen Kiselovile pühendatud MÄLESTUSNÄITUS

6. septembril kell 15 avatakse Vanemuise teatri suure maja jalutussaalis Mladen Kiselovi mälestusele pühendatud näitus.

MLADEN KISELOV (11.06.1943 - 29.11.2012) oli rahvusvaheliselt tunnustustatud lavastaja ja USA vanima teatrikooli, Carnegie Melloni Ülikooli emeriitprofessor, kes oma elu viimastel aastatel elas Eestis ning jõudis siin teha neli teatrisündmuseks tõusnud lavastust: Edward Albee “Kes kardab Virginia Woolfi?“ (2010) ja Sir David Hare'i „Amy seisukoht“ (2011) Tallinna Linnateatris, Sam Shepardi „Maetud laps“ Vanemuises (2010) ja 2012.a. parima lavastuse aastapreemia pälvinud David Edgari „Nelipühad“ Eesti Draamateatris.

Mälestusnäitus kajastab väikest osa Mladen Kiselovi loominguliselt väga rikka elu eri etappidest - tema kujunemist, valikuid, pedagoogilisi ja eetilisi põhimõtteid, Eestis tehtud lavastuste retrospektiivi ja kolleegide järelhüüdeid.

Mladen jättis jälje kõigisse, kes temaga kokku puutusid või koos töötasid.

„Me õppisime temalt professionaalsuse ja inimlikkuse tasakaalu, värskust ja loomingulisust, nõudlikkust ja üksteise kuulamist, valmisolekut ja eetikat - nii teatris kui ka elus.“

Ise on ta öelnud:

„Leida see igavene ning lavastada seda nii, et vaataja tunneb äkki, et jutt on temast ja see kõik on olnud nii kümme, sada ja ka tuhat aastat tagasi...selle võlu on tunda ennast osana millestki suuremast kui käesolev ajahetk. Selles mõttes on kõik üks - ei ole erinevaid maid, kontinente ega rasse“

Näituse on koostanud Eneken Aksel,
kujundanud Kadri Hallik (Eesti Draamateater).

Draama festivali jaoks on näituse kujundanud Maarja Meeru. 

Näitus jääb Vanemuisesse avatuks kuni  25. 11. 2014