Eesti Teatri Festival Draama 2014. Kohaloleku kunst.

Konverents “Esilekerkivad identiteedid nüüdisteatris”

Tartu Ülikool, Ülikooli 16-212, 4. ja 5. septembril

Neljapäev, 4. september

9.00-10.40

Marina Grišakova (Tartu Ülikool) “Jutustaja metamorfoosid”

Anneli Saro (Tartu Ülikool) “Identiteedi kollektiivne tähendusloome teatris”

Madis Kolk (Tartu Ülikool) “Religioosne identiteet metamodernistlikus performatiivsuses”

10.40-11.00 kohvipaus

11.00-13.00

Liisa Ojakõiv (Tartu Ülikool) “Naine kutsumuse teel”

Luule Epner (Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool) “Eestlase aeg ja ruum: rahvuslikust identiteedist nüüdisteatris”

Riina Oruaas (Tartu Ülikool) “Identiteetide konstrueerimine: Euroopa ja Eesti lavastuses „Kolm kuningriiki“”

Eva-Liisa Linder (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) “Rahvusidentiteedi erinevad mudelid Eesti nüüdisteatris”

Friday, 5th of September

9.00-10.20

Anneli Saro “Conclusions of the first day of the conference”

Magnus Thor Thorbergsson (Iceland Academy of the Arts) “Where do we go from here? Re-defining national identity in post-2008 Iceland”

Szabó Attila (Hungarian Theatre Museum and Institute) “Theatre as a Challenger of Traditional Constructions of Ethnic Identity in Transylvania”

10.20-10.40 coffee break

10.40-12.10

Steve Wilmer (Trinity College Dublin) “Angels’ Plots”

Beate Schappach (University of Bern) „Choirs of Melancholy. Collective Identities in Christoph Marthaler’s Theatre Projects“

Maja Šorli (UL AGRFT, Ljubljana) “The Hybrid Identities of Maja Delak and Luka Prinčič”

12.10-12.30 coffee break

12.30-13.45

Maria-Elisabeth Heinzer (University of Bern) “Identities of Contemporary Theatre”

Concluding discussion

Konverentsi korraldavad Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut ning Eesti Teatriuurijate ja –kriitikute Ühendus ning toetavad Eesti Teadusfond (uurimisprojekt “Esilduvad lood: jutustamine ja ühine tähendusloome narratiivses keskkonnas”, PUT 192) ja Eesti Kultuurkapital.

Info: teatriuurijad@gmail.com

--

Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühenduse 2014. aasta konverents

21. sajandil on identiteedi küsimused uute rändelainete ning hiljutiste majanduslike ja poliitiliste kriiside tõttu taas aktuaalseks muutunud. Samal ajal on muutumas ka teater: küsimuse all on nii tegelase kui etendaja identiteet ning otsitakse uusi viise, kuidas kujutada meid ümbritsevat maailma.

Maureen Whitebrook väidab oma raamatus “Identiteet, narratiiv ja poliitika” (2001): ”Identiteedi moodustavad eelkõige lood, mida inimesed räägivad teistele enda kohta, pluss lood, mida teised räägivad nende inimeste kohta, ja/või lood, millega need inimesed on seotud. […] Niivõrd kui identiteet tähendab midagi sellist, „mida mina näitab maailmale“ või „mida minast maailmale näidatakse“, koos sellega „millist osa minast maailm tunnustab“, kaasneb identiteedi konstrueerimisega – identiteedi jutustamisega – mina sattumine avalikku sfääri ja seega võime võtta endale poliitiline roll. Identiteedi poliitiline aspekt põhineb arusaamisel minast kui sotsiaalsest, teatud tingimustes eksisteerivast fenomenist ning identiteedinarratiividest kui teistes lugudes, sh sotsiaalkultuurilise ümbruse laiemates lugudes sisalduvatest nähtustest.“

Identiteedi konstrueerimine on kollektiivne tegu, mis põhineb identiteedi esitamisel ning selle esituse heakskiitmisel või tõrjumisel. Teater kui meedium loob inimeste vahel vahetu, kollektiivse ja mitmetasandilise suhtlusvõrgustiku ning pakub seetõttu identiteediloome diskursuses erilist huvi.

Postmodernismi ajastul harjusime killustunud ja muutlike identiteetidega. Kuid kas post-post-modernistlik (metamodernistlik) kunst tundub suunduvat tagasi terviklike identiteetide poole?

Konverentsi esimesel päeval, 4. septembril kõnelevad eesti teatriuurijad erinevatest identiteedi konstrueerimise näidetest eesti nüüdisteatris. Reedel, 5. septembril peavad ettekandeid rahvusvahelise STEP (Project on European Theatre Systems) töörühma liikmed. Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise keel.

Konverents toimub Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituudis, Ülikooli 16-212.